Contacte

Si desitja rebre més informació o té qualsevol tipus de pregunta, no dubti en contactar amb
nosaltres. L’atendrem el més aviat possible.

De conformitat amb la normativa europea i espanyola vigent de protecció de dades, l'informem que accedirem a les dades proporcionades amb la finalitat d'atendre i gestionar la seva consulta. Pot exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament dirigint-se al correu electrònic arcasa@arcasa.com o bé per escrit a C/ Gaspar Fàbregas 81, planta 3 – 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona).

Dades de contacte

902 082 980

info@arcasa-apetito.com