Notícies

Creixem i millorem amb tu

11 novembre 2014

A partir de la nostra experiència i amb l’objectiu constant de millorar els nostres serveis, des d’Arcasa apetito hem creat un manual d’operacions en el qual hem sistematitzat tots els processos i creat noves guies d’actuació.

És un plaer veure com la nostra línia MULTIPLUS Sènior creix i, amb aquest nou manual, ens preparem per seguir oferint el millor servei amb una metodologia definida, uns processos clars i un sistema de gestió que ens permet ser més eficients.

En el manual d’operacions es defineix i estableix la metodologia per a cada procés de la solució MULTIPLUS, es tracten aspectes com la planificació de menús, les actuacions en cas d’incidències, el disseny del pla de formació per a la implantació del sistema, entre d’altres.

A partir de nuestra experiencia y con el objetivo constante de mejorar nuestros servicios, desde Arcasa apetito hemos creado un manual de operaciones en el que hemos sistematizado todos los procesos y creado nuevas guías de actuación.